Запрошення

ХІV Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль

ПОЛОЖЕННЯ

Опішне на Полтавщині – традиційний центр українського народного гончарства, відоме з ХІІ століття. Наприкінці ХХ століття Опішне стало місцем проведення Національних симпозіумів монументальної керамічної скульптури “Поезія гончарства на майданах і в парках України”, Всеукраїнських дитячих гончарських фестивалів, Національних конкурсів художньої кераміки, Міжнародних молодіжних гончарських фестивалів, всеукраїнських науково­практичних конференцій і семінарів з проблем гончарства.

Міжнародний молодіжний гончарський фестиваль – вивірена часом форма творчого спілкування молодих талантів, формування творчих художніх здібностей дітей та молоді на основі національно ­культурних традицій; важливий засіб співробітництва юних мистців; спосіб примноження духовних надбань української культури.

Його організаторами є: Міністерство культури, молоді та спорту України, Державна спеціалізована художня школа-­інтернат І-­ІІІ ступенів “Колегіум мистецтв у Опішні” імені Василя Кричевського, Департамент культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації, Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, Національний музей-­заповідник українського гончарства в Опішному.

Мета Фестивалю: залучення до заняття гончарством та до вивчення історико-­мистецьких досягнень гончарства школярів, молоді; розвиток традицій гончарства, популяризація дитячої художньої творчості.

Місце проведення: всесвітньо відома столиця українського гончарства – містечко Опішне, що на Полтавщині. До участі у Фестивалі запрошуються учні загальноосвітніх шкіл, колегіумів, ліцеїв, гімназій, позашкільних навчально­виховних закладів, учні та студенти мистецьких навчальних закладів І­-ІV рівнів акредитації.

З метою вивчення сучасного стану гончарства та мистецької освіти, до участі у Фестивалі залучаються художники, експерти ­мистецтвознавці, учителі, керівники гуртків, студій, центрів, викладачі мистецьких навчальних закладів.

Порядок проведення Фестивалю

І­-й етап: Конкурс художніх творів

Проводиться з 15 січня до 1 травня 2020 року. До участі в Конкурсі допускаються особи віком від 10 до 23 років за такими віковими групами: І група – 10-­14 років; ІІ група – 15-­17 років; ІІІ група – 18-­23 роки. Конкурс є відкритим для всіх бажаючих. Юні мистці можуть брати участь у Конкурсі індивідуально або через навчальні заклади, організації, асоціації, спілки, галереї тощо.

До конкурсу приймаються твори з глини та інших матеріалів, які розкривають тему гончарства за такими номінаціями:

- кераміка;

- ­інші види декоративно-­ужиткового мистецтва (вишивка, різьблення, ткацтво, розпис, народний живопис тощо);

- ­образотворче мистецтво (графіка, акварель, живопис, скульптура тощо).

Твори на конкурс приймаються Оргкомітетом Фестивалю до 1 травня 2020 року (за поштовим штемпелем дати відправлення).

Іноземні учасники присилають фото робіт на електронну адресу Оргкомітету Фестивалю.

До кожного твору автор повинен подати паспорт, у якому необхідно зазначити прізвище, ім’я автора, назву твору, техніку виконання, розміри, час виготовлення (зразок паспорта поданий на анкеті­-заявці).

(УВАГА! Без паспортів творів та анкети автора (авторів), копії паспорта або свідоцтва про народження твори на Конкурс не приймаються.)

До участі в Конкурсі допускаються твори, виконані групою авторів, за умови обов’язкового зазначення ролі кожного із співавторів. Кожен учасник може подати на Конкурс не більше двох творів у кожній номінації.

Окремі умови щодо творів у номінації “Кераміка”:

- ­дозволяються будь-­які техніки формування (гончарний круг, гіпсова форма, ручне ліплення);

- ­орнаментування може здійснюватися будь­-якими технічними прийомами (техніками); конкурсний твір повинен бути випаленим;

- ­твір має бути виготовлений у 2020 році; він має бути підписаний автором (авторами) із зазначенням року виготовлення.

(УВАГА! Без авторського підпису і року виготовлення на поверхні твору, виконаних продряпуванням (ритуванням), ангобами, поливою, твори до Конкурсу не допускаються).

Конкурсні твори можуть бути надіслані

поштою чи привезені особисто на адресу:

вул. Партизанська, 21, смт. Опішне,

Полтавська область, 38164,

тел./факс (05353) 42-001

Мистці можуть застрахувати свої твори на випадок пошкодження під час транспортування (пересилання поштою), експонування в Опішному чи від будь-­яких інших ризиків, включаючи втрату інформації, запозичення авторських художніх чи технологічних прийомів, або збитків від третіх сторін. Страховий поліс повинен мати окреме застереження про відмову від права претендувати на компенсацію від Оргкомітету.

Оргкомітет Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю ні за яких обставин не несе відповідальності за збитки, завдані мистцям не з його вини.

Оргкомітет Міжнародного молодіжного гончарського фестивалю також не несе відповідальності перед мистцями за обставини, що можуть виникнути внаслідок дій третіх сторін, за недотримання мистцями кодексу професійної відповідальності й порушення авторського права. Власники творів, надісланих на Конкурс, несуть повну відповідальність за їхню автентичність і відсутність будь-­яких фальсифікацій.

Творчі роботи учасників творчого практикуму Фестивалю, а також творчі роботи переможців І етапу Фестивалю - конкурсу художніх творів, залишаються на постійне зберігання у Державній спеціалізованій художній школі-­інтернаті І-­ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» імені Василя Кричевського.

Усі твори, надіслані на І-­й етап Конкурсу, розглядаються Журі Фестивалю. До його складу входять провідні мистці, мистецтвознавці, діячі науки і культури. День роботи Журі Конкурсу – 15 травня 2020 року. Переможці І-го етапу запрошуються до участі в творчому практикумі Фестивалю. Персональні запрошення переможцям І-го етапу Конкурсу до участі в ІІ-му етапі Оргкомітет надсилає до 1 червня 2020 року.

ІІ-­й етап Фестивалю

Проводиться з 10 червня до 20 червня 2020 року на творчо ­виробничій базі Колегіуму мистецтв. До участі в ньому запрошуються по 4 юні мистці­переможці кожної вікової групи в номінаціях “Кераміка”, “Інші види декоративно­ужиткового мистецтва”, “Образотворче мистецтво”. Переможці І-­ї вікової групи у всіх номінаціях запрошуються на Фестиваль разом з учителем­наставником. Без офіційного запрошення Оргкомітету юні мистці та їхні наставники до участі у Фестивалі не допускаються. За власний рахунок у Фестивалі (поза Конкурсом), за рішенням Журі, можуть брати участь керівники та учні художніх студій, шкіл, колегіумів, коледжів, інститутів, академій.

Під час Фестивалю юні мистці працюють у творчих майстернях під керівництвом художників і народних майстрів. Вони виготовляють художні твори в тій номінації, в якій отримали перемогу в І­-му етапі Конкурсу. За підсумками їхньої роботи Журі визначає абсолютних переможців Фестивалю. Під час Фестивалю юні мистці можуть влаштувати персональні виставки у виставковій залі Колегіуму мистецтв у Опішному. Транспортування творів на виставку та повернення назад – за рахунок учасників. Про наміри влаштувати виставку учасник Фестивалю повинен сповістити Оргкомітет до 10 червня 2020 року.

Оргкомітет Фестивалю зобов’язується:

- забезпечити учасника житлом, щоденним триразовим харчуванням;

- забезпечити учасника Фестивалю сировиною, матеріалами, необхідними інструментами та обладнанням для творчої роботи (номінація: кераміка);

- надати учаснику можливість безкоштовно користуватися послугами Гончарської книгозбірні України, Національним архівом українського гончарства Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному;

- організувати безкоштовний перегляд фондових колекцій Національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному, Меморіального музею-садиби Олександри Селюченко та Меморіального музею-садиби гончарської родини Пошивайлів;

- організувати лекції провідних українських мистецтвознавців, зустрічі з відомими художниками, народними майстрами, діячами науки і культури;

- популяризувати творчість учасників Фестивалю у пресі, на радіо та телебаченні;

- організувати підсумкову мистецьку виставку за участю творів учасників у виставковій залі Колегіуму мистецтв;

- забезпечити цікаве дозвілля.

Оргкомітет Фестивалю бере на себе зобов’язання щодо утримання виключно учасників Фестивалю і не відповідає за влаштування членів їхніх родин, друзів і знайомих.

Більш детальну інформацію можна отримати

за телефоном: (05353) 42-001

Місце проведення: творчі майстерні Державної спеціалізованої художньої школи-­інтернату І­-ІІІ ступенів “Колегіум мистецтв у Опішному“ імені Василя Кричевського.

Час проведення: 15.01.20-­20.06.2020 року

Термін проведення практикуму: 10.06.2020–20.06.2020 року

Адреса Оргкомітету: вул. Партизанська, 21, смт. Опішне, Зіньківський район, Полтавська область, 38164.

E­-mail: kmopishne@gmail.com

Кiлькiсть переглядiв: 17208

Коментарi